Salgs- og leveringsbetingelser2016-10-12T16:33:12+01:00

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

PromotionMakers, herefter kaldet PM – sælger udelukkende til erhvervsmarkedet og handler ikke med private.

Med mindre andet er aftalt eller fremgår af en ordrebekræftelse, er nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gældende for alle leverancer.

Grundet vores konstante produktudvikling er tekniske specifikationer og priser i brochurer, website m.v. vejledende. Disse specifikationer kan når som helst ændres af PM.

Vareprøver betragtes udelukkende som eksempler. Alle bestilte varer leveres i henhold til godkendt artwork design.

PM ApS hæfter som leverandør af varer, tryk, brodering m.m. ikke for ophavsretten til det/de logo som køber leverer til PM.

Tilbud og ordrer

Tilbud afgivet af PM ApS er gyldig i 30 dage, med mindre andet fremgår af tilbuddet.

Ved bestilling af produkter skal køber samtidigt levere logo filer eller andre design filer. Formatet skal være Adobe Illustrator (.ai – .eps eller .pdf). Alternativt en højopløselig .jpeg fil minimum 250 dpi ved 100% printet størrelse.

Køber er forpligtet til skriftligt at godkende den fremsendte digitale trykprøve, inklusive korrekt stavning og grammatik. Når den digitale trykprøve er godkendt med skriftligt retursvar til PM, er PM ikke ansvarlig for eventuelle fejl.

En aftale mellem køber og PM ApS anses først for indgået når PM ApS har accepteret ordren. Ordren er bindende for køber, når køber har modtaget ordrebekræftelse med priser og leveringsbetingelser fra PM ApS.

Køber er forpligtet til at kontrollere, at ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med købers forventninger. Enhver uoverensstemmelse skal straks og indenfor 24 timer meddeles skriftligt til PM ApS. Ordren sættes herefter i produktion og kan herefter ikke fortrydes.

Pris og betaling

Alle priser på website er vejledende fra priser eksklusive moms. PM ApS forbeholder sig retten til, når som helst at ændre disse.

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage med mindre andet er aftalt og fremgår af ordrebekræftelsen.

PM ApS forbeholder sig retten til, ved nye kunder eller større ordrer, at bede om hel eller delvis forudbetaling af ordren inden produktionen sættes i gang.

Efter betalingsfristens udløb beregnes et rentetillæg på 1.5% pr. påbegyndt måned regnet fra fakturadato.

Alle tegninger, tekniske dokumenter, værktøjer etc. fremstillet af PM ApS forbliver vores ejendom, uanset om dette er helt eller delvist betalt af køber.

Vareprøver leveres uden beregning og leveres som standardvarer uden eget design.

Levering

Alle leverancer er leveret fragtfrit fra PM med mindre andet er skriftligt aftalt. Fragtfri levering gælder til en adresse. Levering betragtes som sket, når varen er overgivet til den første befragter. PM er berettiget til at bestemme transportform og transportrute.

Estimerede leveringstider fremgår af ordrebekræftelsen.

Der tages forbehold for levering og fakturering af +/- 5% af bestilt antal.

Forsinkelse

PM kan ikke holdes ansvarlig for en forsinkelse, der er opstået udenfor vores rimelige kontrol såsom handlinger udført af tredjeparter, der omfatter men ikke er begrænset til, enhver strejke, brand, myndighedsindgreb, dårlige vejrforhold, krig eller terrorhandlinger.

Garanti, mangler og kundens godtgørelse

PM garanterer at varerne ved levering vil være fri for defekter som skyldes defekte materialer eller dårlig udførelse.

Under denne garanti, vil PM efter eget valg enten reparere, erstatte eller kreditere kunden for alle varer der viser sig at være defekte forudsat følgende:

  1. PM bliver skriftligt underrettet af køber senest 7 dage efter levering af ordren
  2. At de defekte varer straks returneres til PM. Udgifter til tilbagelevering af leverancen påhviler køber
  3. At PM kan godkende at varen er defekt og ikke er forårsaget af forkert brug, forsømmelse, uheld, forkert opbevaring eller håndtering, reparation eller ændringer der ikke er påvirket af PM

Mangler ved en leverance berettiger aldrig køber til at ophæve aftalen og/eller til at kræve skadeserstatning af PM.

Ansvarsbegrænsning

Hvis PM bliver fundet ansvarlig for eventuelle tab eller skade på kunden er et sådant ansvar begrænset til det beløb, køber har betalt for de enkelte varer.

PM ApS er ikke ansvarlig for eventuelle tab, skader eller udgifter, herunder ethvert direkte eller indirekte tab såsom tab af fortjeneste, uanset hvordan de opstår. Denne begrænsning af ansvaret gælder ikke for personskade eller dødsfald, der opstår som en direkte følge af vores uagtsomhed.

PM ApS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af PM eller andre, PM ApS har ansvaret for.

PM accepterer ikke ansvar for indirekte tab, følgeskader, tab af indtægt eller fortjeneste, tab eller skade på ejendom og/eller tab fra krav fra tredjemand som følge af anvendelsen af varer købt hos PM.

Værneting

Enhver tvist der måtte opstå mellem PM ApS og køber i relation til disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder fortolkningstvivl af betingelserne, skal afgøres ved Københavns Byret efter danske retsregler.